หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการสิ่งประดิศฐ์ของคนรุ่นใหม่ แผนกวิชาการบัญชี โดยวิธีเฉพาะ
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
zivau4hThu34442.pdf  
   
วันที่ : 
7/12/2560  เวลา : 03:44:42 pm
ผู้ประกาศ :  
กนกวรรณ ช่างปะภากร