หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อไมค์โครโฟนช่วยสอน และไมค์สาย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
aXW6ZVDThu33915.pdf  
   
วันที่ : 
7/12/2560  เวลา : 03:39:15 pm
ผู้ประกาศ :  
กนกวรรณ ช่างปะภากร