หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และชุดครัชผ้า ROBIN 411 (อะไหล่เครื่องตัดหญ้า) งานอา
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
WHlLIrPThu33609.pdf  
   
วันที่ : 
7/12/2560  เวลา : 03:36:09 pm
ผู้ประกาศ :  
กนกวรรณ ช่างปะภากร