หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัสดุ งานวัดผลและประเมินผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
fX7pOQxThu33202.pdf  
   
วันที่ : 
7/12/2560  เวลา : 03:32:02 pm
ผู้ประกาศ :  
กนกวรรณ ช่างปะภากร