หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล)
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
gUJYsCNThu22356.pdf  
   
วันที่ : 
7/12/2560  เวลา : 02:23:56 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน