หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพัสดุ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
5JbNRZzWed50844.pdf  
   
วันที่ : 
6/12/2560  เวลา : 05:08:44 pm
ผู้ประกาศ :  
กนกวรรณ ช่างปะภากร