หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ จักรเย็บผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
hwGE026Wed50121.pdf  
   
วันที่ : 
6/12/2560  เวลา : 05:01:21 pm
ผู้ประกาศ :  
กนกวรรณ ช่างปะภากร