หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าถ่ายเอกสาร ฝ่ายวิชาการ ประจำเดือนตุลาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
q5jJq8wMon114406.pdf  
   
วันที่ : 
4/12/2560  เวลา : 11:44:06 am
ผู้ประกาศ :  
กนกวรรณ ช่างปะภากร