หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ โดยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประ
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
qZdbzKPWed113803.29.pdf  
   
วันที่ : 
29/11/2560  เวลา : 11:38:03 am
ผู้ประกาศ :  
กนกวรรณ ช่างปะภากร