หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับค่าถ่ายเอกสาร สีขาวดำ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
axd3Ck4Wed91254.29.pdf  
   
วันที่ : 
29/11/2560  เวลา : 09:12:54 am
ผู้ประกาศ :  
กนกวรรณ ช่างปะภากร