หัวข้อ :  
ประกาศวืทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสาร ฝ่ายทรัพยากร ประจำเดือน ตุลาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
oifsZHQTue44542.pdf  
   
วันที่ : 
28/11/2560  เวลา : 04:45:42 pm
ผู้ประกาศ :  
กนกวรรณ ช่างปะภากร