หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งานวางแผนและงบประมาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
qFBcGDZTue42715.pdf  
   
วันที่ : 
28/11/2560  เวลา : 04:27:15 pm
ผู้ประกาศ :  
กนกวรรณ ช่างปะภากร