หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 256
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
WdvvLplTue22127.pdf  
   
วันที่ : 
28/11/2560  เวลา : 02:21:27 pm
ผู้ประกาศ :  
กนกวรรณ ช่างปะภากร