หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาการโรงแรม ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเ
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
4crMlrpTue21635.pdf  
   
วันที่ : 
28/11/2560  เวลา : 02:16:35 pm
ผู้ประกาศ :  
กนกวรรณ ช่างปะภากร