หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างทำป้ายไวนิลกล่องนิทรรศการพร้อมโครงเหล็ก ขนาด 1.2x2.4 เมตร งานกิจกรรมนักเรี
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
LKz8BH4Tue124937.pdf  
   
วันที่ : 
28/11/2560  เวลา : 12:49:37 pm
ผู้ประกาศ :  
กนกวรรณ ช่างปะภากร