หัวข้อ :  
ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดชื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
   
เอกสารแนบ : 
cJUPRE1Wed51039.pdf  
   
วันที่ : 
8/11/2560  เวลา : 05:10:39 pm
ผู้ประกาศ :  
กนกวรรณ ช่างปะภากร