หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลิอกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
r26Ju7QThu102441.pdf  
   
วันที่ : 
2/11/2560  เวลา : 10:24:41 am
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน