หัวข้อ :  
ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแบ
   
เอกสารแนบ : 
mk1gm1rWed55852.pdf  
   
วันที่ : 
1/11/2560  เวลา : 05:58:52 pm
ผู้ประกาศ :  
กนกวรรณ ช่างประภากร