หัวข้อ :  
ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
ikKuCBcWed55524.pdf  
   
วันที่ : 
1/11/2560  เวลา : 05:55:24 pm
ผู้ประกาศ :  
กนกวรรณ ช่างประภากร