หัวข้อ :  
ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
DVISUVVWed55420.pdf  
   
วันที่ : 
1/11/2560  เวลา : 05:54:20 pm
ผู้ประกาศ :  
กนกวรรณ ช่างประภากร