หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้เข้าสอบการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ในการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
JAArTr0Tue41300.pdf  
   
วันที่ : 
31/10/2560  เวลา : 04:13:00 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน