หัวข้อ :  
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ธุรการ)
   
รายละเอียด : 
อ่านรายละเอียด ได้ที่เอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
eDKNMRWFri111207.pdf  
   
วันที่ : 
1/04/2553  เวลา : 04:20:32 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง