หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง มอบหมายการอยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรยาม ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
55Hz6IATue91532.pdf  
   
วันที่ : 
31/10/2560  เวลา : 09:15:32 am
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน