หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานพัสดุ)
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
ZHKMhU0Mon93606.pdf  
   
วันที่ : 
30/10/2560  เวลา : 09:36:06 am
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน