หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (พนักงานราชการ ครู)
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
kMTZup9Fri52026.pdf  
   
วันที่ : 
27/10/2560  เวลา : 05:20:26 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน