หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ)
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
7np0yNWWed32305.pdf  
   
วันที่ : 
18/10/2560  เวลา : 03:23:05 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน