หัวข้อ :  
เชิญชวน นักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วม "โครงการประกวดสุนทรพจน์รณรงค์การเลือกตั้ง"
   
รายละเอียด : 

ในระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 5 เมษายน 2553 ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย สามารถ Download ใบสมัครได้ที่เวปไซด์ www.ect.go.th

   
เอกสารแนบ : 
NnxYXJNFri95618.jpg  
   
วันที่ : 
12/03/2553  เวลา : 09:56:18 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง