หัวข้อ :  
ขอเชิญคณะผู้บริหาร ครู ทุกท่าน ร่วมถ่ายภาพหมู่ เพื่อจัดทำ ทำเนียบรุ่น ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559
   
รายละเอียด : 
ขอเชิญคณะผู้บริหาร ครู ทุกท่าน ร่วมถ่ายภาพหมู่ เพื่อจัดทำ ทำเนียบรุ่น ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ในวันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
   
เอกสารแนบ : 
88eT5tAFri92709.png  
   
วันที่ : 
27/01/2560  เวลา : 09:27:09 am
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง