หัวข้อ :  
กำหนดการ ถ่ายภาพหมู่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559
   
รายละเอียด : 
ขอเชิญคณะผู้บริหาร และครู ทุกท่าน ร่วมถ่ายภาพหมู่ เพื่อจัดทำ ทำเนียบรุ่น ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ในวันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 น. ณ หน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และสามารถดูกำหนดการถ่ายภาพร่วมกับนักเรียน นักศึกษา ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ตามไฟล์แนบ
   
เอกสารแนบ : 
YRyTZF4Mon45733.png  
   
วันที่ : 
27/01/2560  เวลา : 08:37:34 am
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง