หัวข้อ :  
บันทึกข้อความ รับที่ 2678 เรื่อง ส่งตัวแทนแผนกวิชาออกสัญจรแนะแนวในโรงเรียนมัธยม ประจำปีการศึกษา 2560
   
รายละเอียด : 
เรียน หัวหน้าแผนกวิชาทุกท่าน เรื่อง ส่งตัวแทนแผนกวิชาออกสัญจรแนะแนวในโรงเรียนมัธยม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยกรอกข้อมูลตามแบบสำรวจ ส่งคืนแบบสำรวจ กลับคืนห้องงานแนะแนวฯ ภายใน วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 สามารถดาวน์โหลดบันทึกข้อความ ได้ตามไฟล์เอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
PGa7DpMWed50743.pdf  
   
วันที่ : 
9/11/2559  เวลา : 05:07:43 pm
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง