หัวข้อ :  
บันทึกข้อความ รับที่ 2691 เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัญจรแนะแนวในโรงเรียนมัธยม ประจำปีการศึกษา 2560
   
รายละเอียด : 
เรียน คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัญจรแนะแนวในโรงเรียนมัธยม ประจำปีการศึกษา 2560 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย ประธานกรรมการทุกฝ่าย, หัวหน้าแผนกวิชาทุกท่าน และเลขานุการทุกฝ่าย เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข อาคาร 7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโชทัย สามารถดาวน์โหลดบันทึกข้อความ ได้ตามไฟล์เอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
   -  
   
วันที่ : 
9/11/2559  เวลา : 05:01:16 pm
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง