หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
   
รายละเอียด : 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 45 ชุด
รายละเอียดเพิ่มเติมในไฟล์แนบ

   
เอกสารแนบ : 
gydgVRIWed102720.pdf  
   
วันที่ : 
2/11/2559  เวลา : 10:27:20 am
ผู้ประกาศ :  
อนันตวัฒน์ ดิษย์ธนากูล