หัวข้อ :  
ตรวจสอบการโอนเงินค่าครองชีพ เข้าบัญชีผู้กู้ยืม รายเก่า รายใหม่ สำหรับ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
   
รายละเอียด : 

สามารถดูรายละเอียด ได้ตามไฟล์เอกสารแนบ
หรือนักเรียน นักศึกษาสามารถตรวจสอบการทำสัญญา และการโอนเงินได้ที่
https://www.e-studentloan.ktb.co.th/STUDENT/ESLLogin.do

หรือสามารถเข้าดูข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ได้ที่ page กยศ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
https://www.facebook.com/studentloan.stvc/

   
เอกสารแนบ : 
yCXsgFNMon113543.pdf  
   
วันที่ : 
12/09/2559  เวลา : 11:34:37 am
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง