หัวข้อ :  
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานพัสดุ)
   
รายละเอียด : 

รายละเอียดในไฟล์แนบ

   
เอกสารแนบ : 
xLmKVZSWed23156.pdf  
   
วันที่ : 
7/09/2559  เวลา : 02:31:56 pm
ผู้ประกาศ :  
อนันตวัฒน์ ดิษย์ธนากูล