หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 440/2559 รื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการปฐมนิเทศ สร้างความรู้ก่อนกู้ยืมกยศ. และทำสัญญาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
   
รายละเอียด : 

สามารถอ่านรายละเอียด และดาวน์โหลดคำสั่งได้ตามไฟล์เอกสารแนบ

   
เอกสารแนบ : 
hiIBNUUWed85523.pdf  
   
วันที่ : 
24/08/2559  เวลา : 08:55:23 am
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง