หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (ประจำศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ)
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดเพิ่มเติมในไฟล์แนบ
   
เอกสารแนบ : 
DqPyGmlThu15950.pdf  
   
วันที่ : 
7/07/2559  เวลา : 01:59:50 pm
ผู้ประกาศ :  
สุเมธ กิ่งแก้ว