หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
   
รายละเอียด : 
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
   
เอกสารแนบ : 
rBowZdtTue100243.pdf  
   
วันที่ : 
5/07/2559  เวลา : 10:02:43 am
ผู้ประกาศ :  
เสมอ เวชสถล