หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการครู
   
รายละเอียด : 
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการครู
   
เอกสารแนบ : 
t4VgQaJWed42825.pdf  
   
วันที่ : 
29/06/2559  เวลา : 04:28:25 pm
ผู้ประกาศ :  
เสมอ เวชสถล