หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่องรับสมัครบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
   
รายละเอียด : 
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่องรับสมัครบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถอ่านรายละเอียดได้ตามไฟล์แนบ
   
เอกสารแนบ : 
DmFa2BvWed30006.pdf  
   
วันที่ : 
15/06/2559  เวลา : 03:00:06 pm
ผู้ประกาศ :  
นครินทร์ คล่ำคง