หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
   
รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 และรายละเอียดการรายงานตัว ได้ที่บริเวณหน้าห้องงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 และดาวน์โหลดประกาศได้ ดังไฟล์แนบ
   
เอกสารแนบ : 
NIgwyAwTue11638.pdf  
   
วันที่ : 
13/06/2559  เวลา : 03:08:08 pm
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง