หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
   
รายละเอียด : 
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
   
เอกสารแนบ : 
2CPJR7uThu31316.pdf  
   
วันที่ : 
9/06/2559  เวลา : 11:41:13 am
ผู้ประกาศ :  
เสมอ เวชสถล