หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้เข้าสอบการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดในไฟล์แนบ
   
เอกสารแนบ : 
DJy9ryWTue30520.pdf  
   
วันที่ : 
7/06/2559  เวลา : 03:05:20 pm
ผู้ประกาศ :  
นครินทร์ คล่ำคง