หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครู
   
รายละเอียด : 
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครู
   
เอกสารแนบ : 
PCo3jMnThu34844.pdf  
   
วันที่ : 
2/06/2559  เวลา : 03:48:44 pm
ผู้ประกาศ :  
เสมอ เวชสถล