หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดในไฟล์แนบ
   
เอกสารแนบ : 
vGEhDW9Wed54709.pdf  
   
วันที่ : 
18/05/2559  เวลา : 05:47:09 pm
ผู้ประกาศ :  
อนันตวัฒน์ ดิษย์ธนากูล