หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานพัสดุ)
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดในไฟล์แนบ
   
เอกสารแนบ : 
gTOM8R7Tue34705.pdf  
   
วันที่ : 
3/05/2559  เวลา : 03:47:05 pm
ผู้ประกาศ :  
อนันตวัฒน์ ดิษย์ธนากูล