หัวข้อ :  
บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
   
รายละเอียด : 
ขอให้คณะกรรมการดำเนินงานตามคำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 199/2559  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโดรงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 สามารถคลิกอ่านรายละเอียดรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ในวันพุธ ที่  27  เมษายน  2559  เวลา  10.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้ตามไฟล์เอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
jravRTMWed82841.pdf  
   
วันที่ : 
20/04/2559  เวลา : 08:28:41 am
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง