หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยฯที่ 199/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
   
รายละเอียด : 
บุคลากรวิทยาลัยฯ อาชีวศึกษาสุโขทัย สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดคำสั่ง ได้ตามไฟล์เอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
WJ0j15OTue64958.pdf  
   
วันที่ : 
19/04/2559  เวลา : 06:49:58 am
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง