หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานพัสดุ)
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดในไฟล์แนบ
   
เอกสารแนบ : 
baPNmDLMon95208.pdf  
   
วันที่ : 
18/04/2559  เวลา : 09:52:08 am
ผู้ประกาศ :  
อนันตวัฒน์ ดิษย์ธนากูล