หัวข้อ :  
แจ้งให้แแต่ละแผนกวิชาสำรวจรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ มหกรรมวิชาชีพ OPEN HOUSE 2558
   
รายละเอียด : 

ขอให้ทำใบประมาณการแยกออกเป็น 2 ใบ และส่งให้งานแนะแนวฯ ภายในวันอังคารที่ 12 ม.ค. 2559 เพื่อดำเนินการในขั้นตอนถัดไป ขอบคุณค่ะ

   
เอกสารแนบ : 
KY7C1xZFri111042.png  
   
วันที่ : 
8/01/2559  เวลา : 11:10:42 am
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง