หัวข้อ :  
(เพิ่มเติม) คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ ๗๘๓/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการเทศกาลเค้กของขวัญปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดในไฟล์แนบ
   
เอกสารแนบ : 
baQFk0UThu113836.pdf  
   
วันที่ : 
22/12/2558  เวลา : 05:06:41 pm
ผู้ประกาศ :  
อนันตวัฒน์ ดิษย์ธนากูล